Tecentriq is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (UC) na eerdere behandeling met platina bevattende chemotherapie, of voor wie cisplatine ongeschikt is en bij wie de tumoren een PD-L1-expressie hebben van ≥ 5%. 

 

 

Tecentriq is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) na eerdere behandeling met chemotherapie. Patiënten met EGFR-activerende mutaties of ALK-positieve mutaties moeten ook doelgerichte behandeling hebben ontvangen voor ze Tecentriq krijgen.   

 

 

REFERENTIES
1. TECENTRIQ Summary of Product Characteristics
2. Chen DS, et al. Molecular Pathways: Next-Generation Immunotherapy-Inhibiting Programmed Death-Ligand 1 and Programmed Death-1. Clin Cancer Res. 2012; 18(24): 6580-6587
3. Harris NL, et al. The role of B7 costimulation in T-cell immunity. Immunol Cell Biol. 1999; 77: 304-311

V.U. Dr. Chr. Lenaerts BE/TCN/1217/0020 20/12/2017