Hematologie

De oncohematologie, een subspecialisatie van de oncologie (en de hematologie), is verantwoordelijk voor de behandeling van hematologische kankers, die zowel aanwezig zijn in de kindertijd (waar acute lymfatische leukemie of ALL de meest voorkomende vorm is) als bij ouderen (waar hematologische kankers met een chronische evolutie zoals lymfomen vaker voorkomen).

Hematologische kankers zijn de vierde belangrijkste doodsoorzaak door kanker voor beide geslachten

Hematologische kankers zijn een heterogene entiteit, waaronder vijf grote families vallen: leukemie, lymfomen, myeloproliferatieve aandoeningen, multipel myeloom en myelodysplastisch syndroom. Deze klassen van hematologische kankers omvatten wel honderd aandoeningen waarvoor tegenwoordig een zeer specifieke behandeling geschikt is, op basis van cytogenetische en moleculaire veranderingen die wel of niet aan het licht komen.

 

De epidemiologie van deze kankers, die ongeveer 10% van alle kankers omvat, verschilt van die van solide tumoren en de prevalentie heeft de neiging te stijgen door een toegenomen overlevingspercentage en omgevingsfactoren voor bepaalde pathologieën.

Momenteel is de jaarlijkse incidentie van hematologische kankers van alle soorten in de orde van 6500 tot 7000 nieuwe gevallen in België. Kanker van de lymfoïde oorsprong (leukemie, de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom) en de plasma-cellijn (ziekte van Kahler) vertegenwoordigen ongeveer twee derde van de gevallen en kanker van de myeloïde oorsprong (leukemie, myeloproliferatieve aandoeningen en myelodysplastisch syndroom) ongeveer één derde. Elk jaar worden er in België meer dan 1600 nieuwe gevallen van leukemie en ongeveer 2000 nieuwe gevallen van non-Hodgkin lymfoom (die de meest voorkomende soort hematologische kanker vertegenwoordigt) geregistreerd.

 

De therapeutische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt dat de overleving van patiënten werd verbeterd zodat in het algemeen ongeveer 65% een overleving van 5 jaar bereikt. Het overlevingspercentage na 5 jaar overschrijdt 80% voor chronische lymfatische leukemie en folliculair lymfoom, onder andere dankzij de combinatie van behandelingsstrategieën, zoals:

  • Op de voorgrond chemotherapie,
  • De combinatie (of niet) van chemotherapie met een "gerichte therapie" zoals immunotherapie met anti-CD20-antilichamen en meer recent remmers van de signaleringsroute van de B-celreceptor (BCR-remmers), waaronder bruton tyrosine kinase (BTK) en fosfoinositide 3-kinase (PI3Kδ). De receptoren op de T-cellen die de celdood reguleren kunnen ook gericht worden aangepakt met remmers zoals antiPD1 (die de werking van PD-L1 op de T-cellen blokkeren).
  • Autotransplantaat of allograft.

 

Nieuwe innovatieve behandelingsstrategieën met verschillende werkingsmechanismen zijn in onderzoek en ontwikkeling; altijd met als doel de prognose en overleving van de patiënten te verbeteren, terwijl tegelijkertijd een voordeel wat betreft de werkzaamheid en verdraagbaarheid wordt verkregen.


Literatuuropgave:
Incidentiecijfers: Belgian Cancer Registry (http://www.kankerregister.org/)