Basaalcelcarcinoom

 

Basaalcelcarcinomen ontwikkelen zich vanuit keratinocyten in de diepste laag van de epidermis, ook wel basale laag genoemd, vandaar de naam.

 

Basaalcelcarcinomen ontwikkelen zich vanuit keratinocyten in de diepste laag van de epidermis, ook wel basale laag genoemd, vandaar de naam.

Het is de meest voorkomende huidkanker en de frequentie ervan wordt waarschijnlijk onderschat omdat ze niet altijd in de registers die de kankers vermelden worden meegeteld. 

Over de periode van 2004-2012 werden in België 113.254 gevallen geregistreerd en 87.841 voor de periode van 2009-2013 alleen, wat wijst op een sterke toename van de incidentie. Er wordt geschat dat er jaarlijks ongeveer 16.000 nieuwe gevallen voor de gehele Belgische bevolking bijkomen.

De wereldwijde op leeftijd gestandaardiseerde incidentiecijfers, uitgedrukt in 100.000 persoonsjaren, stegen in de periode van 2004-2012 van 36,9 naar 98,4 voor mannen en van 34,2 naar 102,0 voor vrouwen. 

 

De primaire rol van blootstelling aan zonlicht

Basaalcelcarcinomen treffen zowel mannen als vrouwen, en ze worden meestal na de vijftigjarige leeftijd gediagnosticeerd. In tegenstelling tot plaveiselcelcarcinoom, zijn er voor basaalcelcarcinoom geen specifieke beroepen blootgesteld.

Kaukasische mensen (met lichte huid, ogen en haar), die moeilijk bruinen en gemakkelijk verbranden lopen het meeste risico. De meeste schade komt vooral van abrupte en herhaalde blootstelling gedurende de eerste 20 jaar van het leven.

De vergrijzing van de bevolking en de stijgende diagnose van deze kanker verklaart een deel van de toename van de incidentie. Het feit blijft echter dat het grootste deel van deze incidentie te wijten is aan veranderingen in onze levensstijl en ons gedrag. Dit betreft bijvoorbeeld de toename van activiteiten in de buitenlucht, de mode (lichtere en minder bedekkende kleding), vakantieperiodes waardoor er overmatige, abrupte en herhaalde blootstelling aan de zon op een onvoorbereide huid plaatsvinden.

Strikt plaatselijke maligniteit, maar soms met belangrijke gevolgen 

Basaalcelcarcinomen hebben alleen plaatselijke maligniteit, ze zaaien niet uit in de lymfeklieren of op afstand. Als ze echter lang zonder behandeling doorgroeien, kunnen ze in de diepte groeien en de verschillende weefsels of organen onder de huid aantasten. Vandaag de dag zijn dergelijke ontwikkelingen zeer zeldzaam.

80-85% van de basaalcelcarcinomen ontwikkelen zich op de meest blootgestelde plaatsen (in het bijzonder het gezicht en de rug van de handen) waarbij excisie volgens de normen van deze soort operatie niet altijd eenvoudig is uit te voeren zonder esthetische ontsiering, waardoor het gebruik van restauratieve plastische chirurgie nodig kan zijn. Het is daarom noodzakelijk om de behandeling zo snel mogelijk in te zetten om de excisie zo klein mogelijk te houden. In plaats van genezen is het beter om te voorkomen door bescherming tegen de zon. De effectiviteit van de preventie wordt zo volledig aangetoond.

Literatuuropgave:

Incidentiecijfers: Belgian Cancer Registry (http://www.kankerregister.org/)