Challenge

Longkanker is een van de meest voorkomende en dodelijkste vormen van kanker. Het is verantwoordelijk voor meer sterfgevallen dan borst-, colorectale en prostaatkanker samen1. Het blijft een belangrijke klinische en onderzoeksuitdaging.

En hoewel kankerimmunotherapie - een nieuwe en vernieuwende behandelingsmogelijkheid - en bestaande therapieën patiënten hoop geven, wordt bij meer dan tweederde van de longkankerpatiënten de diagnose in een vergevorderd stadium gesteld, wanneer de tumoren naar andere delen van het lichaam zijn uitgezaaid2. Zelfs met chirurgie, bestraling en chemotherapie behoren de overlevingskansen voor longkanker helaas tot de laagste van alle soorten kanker. Vandaag echter zijn we een tijdperk van nieuwe hoop binnengegaan. Ons inzicht in longkanker groeit voortdurend, waardoor we een veel duidelijker idee krijgen van wat er in longkankercellen gebeurt, hoe het immuunsysteem longkanker bestuurt en hoe we naar deze nieuwe kennis kunnen handelen.

Focus

De sleutel tot het bestrijden van kanker ligt in het begrijpen hoe het werkt. Zoals bij alle kankers geeft een vroege diagnose de patiënt de beste overlevingskansen. Helaas blijft longkanker vaak ongediagnosticeerd tot het te laat is.

Daarom is een belangrijk onderdeel van onze strategie voor longkanker te bekijken hoe diagnostische instrumenten - weefselbiopsie, vloeistofbiopsie, immunoassay en beeldvormingstechnologie - elkaar kunnen aanvullen en ervoor kunnen zorgen dat patiënten in elk stadium van hun zorgtraject de beste oplossingen aangeboden krijgen. 

Bovendien ligt aan de basis van onze belangrijke vooruitgang de nadruk op het begrijpen van de genetica en de cellulaire routes die bij kanker betrokken zijn. Genomische tests en geavanceerde diagnostiek identificeren mutaties in patiënten om de beste therapie voor het best mogelijke resultaat te voorspellen, en geven artsen en andere zorgverleners de mogelijkheid om echt gepersonaliseerde zorg te verlenen. Hoewel geen enkele interventie kanker waarschijnlijk zal genezen - en er nog veel moet worden gedaan - veranderen nieuwe mogelijkheden de vooruitzichten en de prognose.

Ontmoet ons team

Jan Van de Vyver

Patient Journey Partner (North West) - Lung Cancer

Oost- & West-Vlaanderen (incl. UZ Brussel & AZ St-Maria Halle)

+32 483 20 51 07

jan.van_de_vyver@roche.com

Michael Magagnin

Patient Journey Partner (North East) - Lung Cancer

Limburg, Antwerpen & Vlaams-Brabant

+32 479 70 30 24

michael.magagnin@roche.com

Chloé Cools

Patient Journey Partner (South) - Lung Cancer

Bruxelles, Wallonie et Grand-Duché de Luxembourg

+32 472 70 09 11

chloe.cools@roche.com

Weet u graag meer over onze innovatieve en collaboratieve benadering in longkanker en oncologie 

Longkanker zie je niet. Je voelt het wel.

De maand november staat in het teken van longkanker. Belgische patiëntenvertegenwoordigers, gezondheidswerkers, academische centra, tal van organisaties en partners uit de farmaceutische sector bundelen nu de krachten.

Een stap dichter bij genezing voor patiënten met longkanker in een vroeg stadium

Te veel mensen met vroeg-stadium niet-kleincellige longkanker (NSCLC) krijgen te maken met recidief. Leer meer over ons engagement om het risico op terugkeer in een vroeg ziektestadium te verminderen.

Registreer om op de hoogte te blijven van Roche in longkanker

*
*
*
 
*
  Ik ga ermee akkoord dat NV Roche SA mijn persoonsgegevens mag gebruiken zoals hierboven beschreven en dat NV Roche SA gebruik mag maken van elektronische communicatiemiddelen (bv. e-mail) om mij relevante informatie en updates te bezorgen.
0%

Behandelingsalgoritme 

Nuttige links

Toegang tot het product


 

CBIP-BCFI

Toegang tot het product

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCPI/BCFI/CBIP) is een onafhankelijke organisatie voor klinische farmacologie, die zijn eigen referentiedatabank produceert met evidence-based informatie om het keuzeproces te begeleiden en om beslissingssystemen te ondersteunen die zijn ingebed in de systemen van het medisch dossier.


 

RIZIV-INAMI

Toegang tot het product

Met deze tool kunt u informatie vinden over vergoedingsmodaliteiten van vergoede geneesmiddelen in België.


 

Medische programma's

Toegang tot het product

Overzicht van beschikbare medische programma's.


 

Clinical trials

Toegang tot het product

ClinicalTrials.gov is een database van klinische studies. Het wordt beheerd door de National Library of Medicine van de National Institutes of Health van de Verenigde Staten, en is de grootste databank van klinische proeven, met registraties van meer dan 329.000 proeven uit 209 landen.


 

Clinical trials register

Toegang tot het product

In het EU-register van klinische proeven zijn momenteel 41028 klinische proeven met een EudraCT-protocol opgenomen, waarvan 6714 klinische proeven zijn uitgevoerd met proefpersonen jonger dan 18 jaar. Het register bevat ook informatie over 18700 oudere pediatrische proeven (die onder artikel 45 van de pediatrische verordening (EG) nr. 1901/2006 vallen)Congressen


 

ESMO

Congressen

ESMO heeft klinische praktijkrichtlijnen voor de volgende long- en borsttumoren: vroege en lokaal gevorderde niet-kleincellige longkanker, uitgezaaide niet-kleincellige longkanker, thymische epitheliale tumoren, maligne pleuraal mesothelioom, kleincellige longkanker. Zij bevatten informatie over incidentie, diagnose, stadia en risicobeoordeling, behandeling en evaluatie van de respons en follow-up.


 

ASCO

Congressen

ASCO richtlijnen voor thoracale oncologie. 

IASLC

Congressen

De IASLC is een wereldwijde multidisciplinaire organisatie die zich inzet voor de uitroeiingvan alle vormen van longkanker: van educatieve evenementen over de hele wereld en virtueel tot onderzoeksprojecten en publicaties die de wetenschap van de longkanker vooruit helpen.


 

Roche Medically

Congressen

Medically bevat Roche congresmateriaal van medische congressen van over de hele wereld.Verenigingen


 

BeRS

Verenigingen

BeRS is een Belgische wetenschappelijke vereniging voor gezondheidswerkers met belangstelling voor longziekten. 

AFBOT

Verenigingen

AFBOT is een Belgische wetenschappelijke vereniging voor professionals die geïnteresseerd zijn in kanker van het ademhalingsstelsel en de borstkas.


 

BSMO

Verenigingen

De BSMO verenigt Belgische artsen - internisten gespecialiseerd in de behandeling van kanker. 

SLO Luxembourg

Verenigingen

De SLO is een Luxemburgse vereniging met als doel de zorg voor kankerpatiënten te verbeteren.


 

Pathology

Verenigingen

Onafhankelijke medische vereniging zonder winstoogmerk, geleid door deskundige vrijwilligers, waarin pathologen, arts-assistenten, cyotechnologen, moleculair biologen en andere bij de pathologie betrokken wetenschappers verenigd zijn.Publicaties zoeken


 


​PubMed

Publicaties zoeken

PubMed is een databank van referenties en samenvattingen in de biomedische en biowetenschappen. 

Toegang tot een specifieke publicatie aanvragen

Publicaties zoeken

Dien uw verzoek om toegang tot een specifieke publicatie in bij onze Roche Medinfo-afdeling.Medische en productinformatie


 

AFMPS-FAGG

Medische en productinformatie

Het FAGG is de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten


 

Roche biomarkers

Medische en productinformatie

Informatie en educatie over biomarker tests 

Up-to-date

Medische en productinformatie

UpToDate levert op bewijs gebaseerde klinische beslissingsondersteuning 

Le Cancer.fr

Medische en productinformatie

Lecancer.fr is een Frans informatiepunt voor informatie, nieuws en opleidingen in de oncologie.
Patiënten


 

lungcancereurope.eu

Patiënten

Lung Cancer Europe is de stem van longkankerpatiënten, hun naasten en overlevenden op Europees niveau.


  • Bronnen

    1. Globocan 2021. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/15-Lung-fact-sheet.pdf

    2. SCLC SEER Cancer Stat Fact Sheets Lung and Bronchus Cancer. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html